Links - VN Panel Het Hogeland

Logo VN Panel Hogeland
Waar loopt u tegenaan?
Ga naar de inhoud

Links

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat.
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.
streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.
(EDF) is an independent NGO that represents the interests of 80 million people with disabilities in Europe.
 © VN Panel Het Hogeland (2020)
Webdesign & onderhoud:
logo vn
Terug naar de inhoud